Tepelné čerpadla Monoblok
...................................................................................................................
   Tepelné čerpadlá konštrukcie vzduch-voda patria k najpoužívanejšiemu riešeniu ekologického a úsporného vykurovania pre rodinné domy a bytové zástavby a to najmä z dôvodu priaznivého pomeru cena/výkon a jednoduchej montáže. Tepelné čerpadlá zaručujú vysokú účinnosť, úspory energie a chránia životné prostredie.

    Tepelné čerpadlo je zariadenie využívajúce energiu (teplotu) okolitého prostredia k ohrevu vody a vykurovaniu budov, pričom hlavným prínosom tepelného čerpadla je schopnosť získať energiu z okolia i pri veľmi nízkych teplotách, v niektorých prípadoch až okolo -20°C a túto energiu s vysokou účinnosťou previesť na úžitkové teplo. Z týchto dôvodov sú tepelné čerpadlá vyhľadávaným ekologickým a ekonomickým riešením potrieb vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, ale aj škôl, administratívnych budov a výrobných závodov.
    
   Uvažovali sme, ako skrátiť dobu návratnosti tejto investície z 10 až 12 rokov na 2, 3 či 4 roky aj bez potreby štátnej dotácie. Keďže fyziku tekutín a cenu energií nevieme zmeniť zostala nám iba možnosť znížiť investičnú náročnosť, tak aby táto technológia bola dostupná viacerým užívateľom. To nás viedlo k tomu, že sme sa primárne zamerali na tepelné čerpadlá odoberajúce energiu z okolitého vzduchu. Jednoducho povedané tepelné čerpadlo funguje na princípe obrátenej chladničky - odoberá teplo z vonkajšieho zdroju, čím ho ochladzuje a nasledovne získaným teplom ohrieva vnútorný priestor. Pokiaľ je čerpadlo vybavené reverzným ventilom, je možné ho využiť aj k chladeniu.

Znížte ročné náklady na kúrenie, viete že ročná úspora môže dosiahnúť až 50% . 
Jednoduchým a účinným riešením sú TEPELNÉ ČERPADLÁ ,
Moderný spôsob kúrenia s jednoduchou montážou aj do jestvujúcich systémov
s minimálnou investíciou do stavebných úprav. Čerpadla rôznych výkonov.
Kúrte vzduchom. S našimi tepelnými čerpadlami sa to oplatí aj Vám!!!
V prípade len ohrevu teplej vody, úspora nákladov môže dosiahnúť až 80%

Tepelné čerpadlá sú konštruované ako kompaktné vonkajšie jednotky systému vzduch-voda. Výhodou je, že jednotku je možné použiť aj v existujúcich objektoch bez nutnosti väčších stavebných úprav. V jednotkách je ako teplonosná látka použité vysokotlakové chladivo R410a, poprípade novšie R32, čo umožnilo zvýšiť účinnosť získania energie až o 13% oproti starším druhom chladív. Čerpadlo je vhodné na vykurovanie ako i ohrev vody, úspora energie oproti klasickým zdrojom môže dosiahnúť až 50%.
Zabezpečíme montáž, dopravu a zaškolenie. V ponuke viac výkonových typov. Bližšie informácie emailom alebo telefónom.


     HAMRAN

Vykurovacie systémy
Hamran, Moyzesova 6, Nové Zámky
SPÄŤ   |     BOJLER S TČ.   |    7,8kw / 9,5 kw    |     13,5kw / 19,5 kw    |     HP OVER INVENTOR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre realizačné firmy ponúkame:

odborné zaškolenie
technickú podporu
servisnú spoluprácu


V prípade záujmu nás kontaktujte na E-mail, telefon....