HAMRAN

Vykurovacie systémy
Hamran, Moyzesova 6, Nové Zámky
Bojler s tepelným čerpadlom-ukončená výroba
...................................................................................................................
Bojler s tepelným čerpadlom bola ukončená výroba, s tohto dôvodu sa nedodávajú. Náhradný systém je uvedený nižšie, pri ktorom je možnosť i prikurovania do systému úk.

Bojlery sú koncipované ako voľne stojace interiérové zásobníky na teplú úžitkovú vodu s integrovaným tepelným čerpadlom odoberajúcim teplo z okolitého vzduchu a s doplnkovým výmenníkom externého zdroja tepla alebo bez výmenníka. S výmenníkom sa vyrábajú len 200 alebo 300 litrov objemu.

Nádoba bojlera a výmeník externého zdroja tepla sú vyhotovené z kvalitnej antikoróznej ocele. Ochrana prozi korózii a tvorbe vodného kameňa je zabezpečená magnéziovou reakčnou anódovou tyčou.
Bojlery sú jednoducho aplikovateľné, pretože stačí pripojiť vstup a výstup vody a zapojiť zariadenie do elektrickej siete 230V/istenie 16C. Ostatné funkcie zariadenia sú regulované automaticky bez potreby externej regulácie.


Výhodou kompaktného riešenia je, že rúrka s horúcim chladivom je ponorená priamo v ohrievanej vode bez potreby ďalšieho výmenníka tepla. Takto je možné dosiahnuť vyššiu teplotu ohrievanej vody a vyššiu účinnosť vstavaného tepelného čerpadla nakoľko požadovaná teplota chladiva môže byť nižšia, ako pri ohreve vody externým tepelným čerpadlom. To súčasne umožnilo znížiť potrebný tlak na výstupe kompresora a tým znížiť spotrebu elektrickej energie a zvýšiť životnosť kompresora. Všetky zariadenia sú osadené spoľahlivými rotačnými chladiarenskými kompresormi, čo zaručuje ich dlhodobú spoľahlivú prevádzku.

Pre prevádzku so vstupným vzduchom blížiacim sa k bodu mrazu je tepelné čerpadlo vybavené automatickým odmrazovaním pomocou 4-cestného ventilu. Bojler je vybavený elektrickým doohrevom a doplnkovým výmenníkom tepla pre pripojenie externého zdroja tepla. Ako externý zdroj tepla môže slúžiť výmenník krbových kachiel, krbovej vložky, alebo solárne panely. Zariadenie neobsahuje snímač teploty solárnych panelov (alebo iného externého zdroja tepla) a ovládanie obehového čerpadla solárneho okruhu. Celková účinnosť zariadenia v spolupráci so solárnymi panelmi môže dosahovať v našich podmienkach až 99,8%. UPOZORNENIE - bojler sa nesmie montovať na miesta kde nie je upravená voda, čiže je len napr. studničná, musí sa dať potom úprava vody aby bola voda pitná a neosahovala určité prvky ako napr. železo, mangan......POZOR i s miestnej siete môžete dostávať tzv. tvrdú vodu čo môže mať za následok poškodenie bojlera a vyradenie s prevádzky. Doporučenie:  v prípade záujmu o kúpu zariadenia, je potrebné si zistiť dopredu tvrdosť vody a obsah prvkov vo vode.

Vstup a výstup vzduchu potrebného na ohrev je vyvedený v hornej časti bojlera s možnosťou pripojenia potrubí O 150 mm. Kondenzát stekajúci s výparníka sa doporučuje zapojiť do odpadu, .....
Výstupný vzduch je po prechode výparníkom ochladený a vysušený, čo umožňuje jeho využitie napríklad na chladenie skladov potravín, alebo na sušenie bielizne.

Efektivitu prevádzky v malej miestnosti je možné zvýšiť tak, že vstupný vzduch sa odoberá z priestoru obytného domu a výstup je vyvedený von. Výsledkom je nútená výmena vzduchu v objekte, ktorá je z hygienického hľadiska nutná a ohriaty odpadový vzduch sa využije na ohrev teplej úžitkovej vody.
Pri umiestnení bojlera vo väčšej miestnosti u ktorej nevadí mierne ochladenie priestoru (pivnica, garáž...) nie sú prívodné potrubia vzduchu nutné.

V prípadoch ak je voda tvrdá a podobne je lepšia aplikácia, tepelné čerpadlo vonkajšie Ftt 9,5 a k tomu zásobník na vodu solárny napr. 200 /300 litrový/solárny/, na ktorý tvdosť vody až tak nepôsobí len ako na bežné ohrievače a prepojiť s tepelným čerpadlom, je to drahšia varianta ako i je potrebné viac priestoru, ale je zabezpečené že nepríde k takej poruche že je potrebné zariadenie vylúčiť s prevádzky už za krátku dobu, čo je pri Bojleroch s tc niekedy i po krátkej dobe.SPÄŤ   |     BOJLER S TČ.   |    7,8kw / 9,6kw    |     13,5kw / 19,5 kw    |     HP OVER INVENTOR